Nordfjord EDB AS

Vi er IT konsulenter med spesialkompetanse innen nettbaserte kartløsninger. Vi bygger digitale løsninger for kunder, gjennomfører GIS-analyser, og lager egne produkter som GeoTales og GeoTales ARV.

Vi tilbyr arealregnskap og arealbudsjett i tråd med gjeldende anbefalinger.

Vi hjelper også kommuner med planvask av alle gjeldende planer.
Arealregnskap og arealbudsjett er et godt utgangspunkt for slik planvask.

Utvalgte kundeprosjekter

NINA – Norsk institutt for naturforskning

Nordfjord EDB var medforfattere i forskningsrapport fra NINA hvor vi identifiserte mulig framtidig utbyggingsareal i kommunale arealplaner.

TÅK – Trefadder Åpent Kundekart

TÅK er en løsning med kart-oversikt over Trefadders klimaskog og klimaskog-kunder i Norge.
TÅK er utviklet i samarbeid med Møller Systems og Strand & Lund.